Mediakasvatusseminaari

Ideasta käytäntöön – vinkkejä ja välineitä mediakasvatukseen


Kino Tapiola

Torstai 9.5. klo 14–17

Opettajille ja kasvattajille suunnattu Junior Cinén mediakasvatusseminaari kääntää katseen uudistuneeseen opetussuunnitelmaan ja siinä esiin nostettuihin mediakasvatuksen moniin rooleihin. Koulumaailman asiantuntijat avaavat puheenvuoroissa näkemyksiään mediakasvatuksesta osana omaa työtä ja antavat vinkkejä siihen, miten sisällyttää elokuvaa niin taiteen muotona kuin työvälineenä osaksi eri oppiaineisiin. Lisäksi puheenvuoroissa tutustutaan kahden eri innovatiivisen hankkeen kautta elokuvan merkitykseen yhteiskuntavaikuttamisen keinona sekä siltojen rakentajana nuorten maailmassa erilaisten ja eritaustaisten ihmisten välillä.

Olit sitten alan konkari tai vasta tutustumassa mediakasvatuksen suomiin mahdollisuuksiin, tulee paikalle kuulemaan ja jakamaan omia kokemuksia!

Tapahtuma on maksuton.

Ennakkoilmoittautuminen: maria.lehtonen(a)espoocine.fi

Tapahtuma Facebookissa.

Ohjelma


Klo 14.00-15.30

Puheenvuorot:

Rohkeat nuoret äänessä (Gutsy Go -hanke)
Gutsy Go on nuorten rohkeiden rauhantekojen liike, joka käyttää tarinankerrontaa välineenä luoda siltoja ihmisten välille. Nuorten tekemät elokuvat avaavat näkymän siihen, mitä on ihmisyys ja yhdessä tekemisen voima.


Johanna Wartio (Voimaa elokuvasta –hanke)

Voimaa elokuvasta -hanke yhdistää maahanmuuttajataustaiset ja nuoret työttömät yhteisöllisiin elokuvaklubeihin katsomaan yhdessä valittuja elokuvia ja keskustelemaan tulevaisuudesta.


Klo 16.00-17.00

Puheenvuorot:

Marjo Kekki (Kasavuoren koulu)
Ruotsin kielikylpyopettajan näkemys elokuvien hyödyntämisestä osana opetusta ja audiovisuaalisen materiaalin tuottamisesta osana monilukutaitoa sekä kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua.


Anna Pöyhönen (Espoon kaupungin kirjasto)

Kirjastopedagogin näkökulma kirjastojen elokuvakokoelman ja tilojen hyödyntämisestä opetuksessa sekä kirjaston elokuvatyöpajojen merkitys opettajien elokuvakasvatuksessa.